-
پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی Yahoo
پشتیبانی MSN
 
گروه های محصولات
ETEMAD
 بانک ملت
 بانک پارسیان
بانک سامان
محصولات برگزیده
 

ARM EV Board
0 ریال

Miniature Magnetic Field Sensor FLC 100
0 ریال

Bluetooth Module
0 ریال

Wireless Module
60,000 ریال

GMS6-CR6
650,000 ریال

Robot Pack
528,000 ریال

Robot Pack
0 ریال

GPS Module built in Active Antenna
0 ریال

GSM/GPRS Module
600,000 ریال

2.4Ghz Transceiver
0 ریال

WIFI to TTL
0 ریال

YL-69 soil moisture
0 ریال
پربازدیدترین محصولات
 

125Khz Serial TTL RFID Module
0 ریال

MRF24WB0NB
0 ریال

TEC-19908T125
0 ریال

DIALYZED SENSOR
0 ریال

TEC-12708
170,000 ریال

پيزو تبخير آب سرد قابدار
150,000 ریال

پيزو تبخير آب سرد BIG قرمز
40,000 ریال

FingerPrint Module
2,400,000 ریال

GPS/GSM/GPRS Module
500,000 ریال

TEC-12704
150,000 ریال

YLMF18
500,000 ریال

FingerPrint Module
0 ریال